Valbart projekt 1 & Valbart projekt 2

Valbart projekt 1 & Valbart projekt 2

Valbart projekt kan vara t.ex. sommarläger, tävling, inspelning, teater- projekt eller andra projekt eoch kurser, även sådana som ordnas av andra arrangörer än Wava-institutet. Valbart projekt kan också vara deltagande i Wava-institutets övriga linjer (teater, bildkonst, dans, ordkonst). Diskutera mera med din lärare!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST