OFFENTLIG KONST – utmaning och möjlighet

OFFENTLIG KONST – utmaning och möjlighet
Torsdag 29.9 kl 12.00–16.00

 

Wava-institutets tre-åriga projekt (2022–25) SKOFF gör konstsatsningar i barns och ungas utbildningsmiljöer i Jakobstad där eleverna tillsammans med bildkonstnären deltar aktivt i konstprocessen.

 

Projektet vill med det inledande seminariet öppna upp för en diskussion om den offentliga konstens betydelse för kommuner/städer och deras invånare. Seminariet ger info om finansieringsmöjligheter samt det stöd och de handlingsmodeller som finns att tillgå när man satsar på offentlig konst. Man får under dagen också en inspirerande inblick i bildkonstnärernas arbetsprocess i konstsatsningar planerade för utomhusmiljöer och offentliga rum.

 

Eftermiddagen är tvåspråkig och hålls i Campus Allegros auditorium Rotundan, Jakobstad.
Seminariet är avgiftsfritt och öppet för alla intresserade.

Anmäl dig till seminariet via denna länk SKOFF-seminarium/Offentlig konst.

Välkommen!

 

Läs även

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST