Altviolin

Grundnivå

Målet med instrumentstudier på musikinstitutets grundnivå är att du uppnår en teknisk och musikalisk nivå där du övar självständigt och därmed själv kan upprätthålla och utveckla din spelfärdighet så att du har glädje av dina musikstudier hela livet.

Vid slutet av dina studier kan du improvisera, skapa egen musik och grunderna i musikteori och du har erfarenhet av att spela i olika ensembler. Du känner till violinens tekniska och ergonomiska utmaningar och du har bekantat dig med violinens olika speltekniker och stråktyper samt violinens greppbräda i sin helhet. Du kan variera violinens klang och skapa många olika nyanser och stämningar med hjälp av violinen.

Du vet hur du planerar din egen övning för bästa möjliga resultat och du kan vid behov använda tekniska hjälpmedel som stöd för din övning. Dessutom har du fått bekanta dig med många olika musikstilar och -kulturer och förhoppningen är att du själv nyfiket söker efter nya musikupplevelser och på så sätt hittar dina egna musikaliska styrkor och uttrycksmedel.

Att under olika former uppträda varje termin hör till studierna och under grundnivåns sista studieår ordnar eller medverkar du i en konsert eller annat tillfälle där du på ett mångsidigt sätt visar vad du lärt dig under grundstudierna. I detta tillfälle, som kallas slutarbete, kan även annat än musicerande på violinen ingå.

Som stöd för din inlärning uppgörs en personlig studieplan i vilken du sätter upp mål och utvärderar ditt lärande tillsammans med din lärare. I planen utnyttjas möjligheten till kamratutvärdering och minst en gång per läsår får du skriftlig och muntlig feedback av andra lärare än din egen vid t.ex. elevkonserter, lektioner eller andra uppträdanden. Som komplement till studieplanen uppgörs även en portfolio där du, din lärare och vårdnadshavare kan spara t.ex. bilder, videor och anteckningar från din studietid. Till slutarbetet hör även att redigera portfolion till den form du själv önskar.

Studiernas beräknade omfattning är sju läsår men det är möjligt att studera i snabbare takt.

Fördjupad nivå

Målet med instrumentstudier på musikinstitutets fördjupade nivå är att du ytterligare får fördjupa dig i ditt instrument och kan ta nästa steg i ditt kunnande. På denna nivå är lektionstiden längre än på grundnivå och det finns gott om tid att tillsammans med läraren fördjupa sig i violinens mer utmanande spelteknik och uttrycksfullhet. Du utvecklar säkerheten i hanteringen av instrumentet och på samma gång blir ditt sätt att spela violin lättare och naturligare än tidigare. Den fördjupade nivån är till för såväl dem som vill ha musiken som livslång hobby som för dem med ett yrke inom musik som mål.

Under dina fördjupade studier lär du dig gestalta större musikaliska helheter, göra egna tolkningar av musiken, skapa egen musik och får större insikt i musikteori. Därtill får du stor erfarenhet av att uppträda både ensam och tillsammans med andra i olika sammansättningar.

Studiernas mål är bl.a. ett slutarbete som du genomför under studietidens sista år. De valbara kurser du väljer ska stöda detta slutarbete. Violinen är en viktig del av slutarbetet som du väljer enligt ditt intresseområde och genomför med hjälp av din lärare. Utvärderingen är en central del av slutarbetet och i detta engageras lärare med specialkunskap inom det område ditt arbete rör. En viktig del av arbetet är att visa att du kan planera och arbeta långsiktigt på flera olika plan mot ett viktigt mål.

Den personliga portfolion från grundnivån byggs på tillsammans med lärare och vårdnadshavare. I studieplanen ställer du tillsammans med läraren upp mål för studierna som ni sedan enskilt och tillsammans utvärderar. I planen utnyttjas möjligheten till kamratutvärdering och minst en gång per läsår får du skriftlig och muntlig feedback av andra lärare än din egen vid t.ex. elevkonserter, lektioner eller andra uppträdanden. Till slutarbetet hör att redigera portfolion till den form du själv önskar.

När du avslutar dina studier har du spelat i många olika samspelsformer såsom stråk-, eller kammarorkester, symfoniorkester, folkmusikensemble, kammarmusikensemble eller band. Du har även fått delta i olika workshoppar och produktioner som stött din musikaliska utveckling. Du kan improvisera, läsa noter “prima vista” och hantera ditt instrument på ett ergonomiskt sätt. Dina instrumentkunskaper är så stora att du kan ha en viktig och bärande roll i vilka musikaliska utmaningar du än tar dig an.

Studiernas beräknade omfattning är tre läsår men det är möjligt att studera i snabbare takt.

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST