Digilo

Bandverksamhet riktad till personer med olika funktionsnedsättningar

Wava-institutet inledde under vårterminen 2022 ett pilotprojekt som riktar sig till personer med olika funktionsnedsättningar. Målet är att nå nya grupper som tidigare varit underrepresenterade i institutets verksamhet.

I Digilo musicerar deltagarna tillsammans en gång i veckan på de verksamhetspunkter som nämns nedan. I undervisningen/musiceringen används förprogrammerade Ipads vilket gör att alla kan delta aktivt i bandverksamheten. Det är även möjligt att använda olika instrument om deltagarna så önskar.

Följande grupper verkar inom Digilo-verksamheten:
Barngrupp (8-13 år), Campus Allegro. Undervisningsspråk svenska. Ordnas i samarbete med Datero, se www.datero.fi
Varierande grupper, Länsinummen koulu

Tonårsgrupp (13-15 år), Kyrkostrands skola
Vuxengrupp vid Kårkullas enhet Intek

Verksamheten har en styrgrupp som består representanter för deltagande enheter, lärarna, DUV, Österbottens välfärdsområde, Wava-institutets administration samt Datero.

Som lärare och kontaktpersoner fungerar:
Mats Ödahl (044-3656346)
Tobias Fagerholm
(fö)

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST